Zobacz jak prosta jest nasza platforma księgowości online

i wypróbuj ją za darmo!

Korekty faktury

Błędy na fakturze, zarówno obliczeniowe jak i pomyłki w danych teleadresowych, oznaczają dla wystawiającego bądź nabywcy jedno – należy wystawić fakturę korygującą lub notę korygującą. Korekty faktury wystawia sprzedający, a notę korygującą – kupujący towary lub usługi. Od tego, która ze stron pierwsza spostrzeże popełniony błąd i od tego, czego będzie on dotyczył zależy, który ze wspomnianych wyżej dokumentów wystawimy.

Korekty faktury nie trzeba dokonywać wstecznie, przepisy mówią, iż można ją ująć w bieżącym okresie rozliczeniowym. Wystawiający musi jednak mieć potwierdzenie, iż nabywca faktury faktycznie ją otrzymał. Z potwierdzenia zwolnione są faktury na eksport towarów i usług, oraz faktury wystawiane nabywcom energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych. Zasada ta dotyczy faktur korygujących, które obniżają podstawę opodatkowania w stosunku do faktury pierwotnej lub korekt wystawianych celem zweryfikowania pomyłek w kwotach podatku na fakturze.

Korekty faktury i potwierdzenia ich odbioru przez nabywcę wielokrotnie były przedmiotem sporów, które rozstrzygano na sądowej. Prawdą jest, że sądy nie zajmowały do tej pory jednolitego stanowiska w tego typu sprawach. Szczególne wątpliwości towarzyszyły wspomnianym potwierdzeniem odbioru korekt. Powołując się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 26 stycznia 2012 roku obecnie sądy krajowe będą wymagały potwierdzenia, chyba że jego uzyskanie w rozsądnym terminie będzie niemożliwe lub trudne.
Jesteś zainteresowany?
Sprawdź naszą ofertę
Zielony przycisk rejestracji
Wypróbuj aplikację do księgowości online
45 dni na próbę za darmo!