Zobacz jak prosta jest nasza platforma księgowości online

i wypróbuj ją za darmo!

Korekta faktury VAT wzór

Korekta faktury VAT wzór to fraza, którą często wpisują w wyszukiwarkę internetową przedsiębiorcy, którzy stają przed potrzebą wystawienia faktury korygującej. Szukają wzoru takiego dokumentu w obawie, by nie trzeba było w przyszłości znów być zobligowanym do wystawienia kolejnej korekty.

Korekta faktury VAT wzór – co faktura korygująca zawierać powinna? Jak korzystać z dostępnych w sieci i prasie fachowej wzorów? Oczywiście nie ma jednego obowiązującego wzoru faktury korygującej. Przepisy odnoszące się do faktur nie precyzują wyglądu tego typu dokumentów, jednak ściśle określono elementy, które obligatoryjnie muszą znaleźć się w każdej fakturze korygującej. Są nimi: określenie „Korekta” lub „Faktura korygująca”, kolejny numer faktury korygującej, data wystawienia korekty, dane wykazane w fakturze pierwotnej (imiona, nazwiska lub nazwy kontrahentów, numery NIP, numer faktury VAT, do której wystawiana jest korekta, data sprzedaży i data wystawienia faktury pierwotnej), ilość i cena towarów lub usług przed i po korekcie, stawka i kwota podatku w złotych przed i po korekcie, a także podpisy.

Korekta faktury VAT wzór stanowi przydatny punkt odniesienia dla szukających przykładowych tego typu dokumentów. Na pewno jest przydatną wskazówką, jak prawidłowo wystawić dokument korygujący błędną fakturę pierwotną. Pamiętajmy jednak, by z wzoru korzystać rozsądnie, dostosowując go odpowiednio do swoich potrzeb i, co bardzo ważne, nie zapominajmy o uzyskaniu od kontrahenta potwierdzenia otrzymania korekty.
Jesteś zainteresowany?
Sprawdź naszą ofertę
Zielony przycisk rejestracji
Wypróbuj aplikację do księgowości online
45 dni na próbę za darmo!