Zobacz jak prosta jest nasza platforma księgowości online

i wypróbuj ją za darmo!

Faktury korygujące

Faktury korygujące wystawiamy w przypadku błędów na wystawionych przez nas wcześniej dowodach sprzedaży. Niezależnie od rodzaju błędu, czy jest nim nieprawidłowa data, cena towaru lub usługi, czy też nieprawidłowe dane kontrahenta, możemy skorzystać z ważnej funkcji, jaką daje nam program do faktur – funkcji wystawienia faktur korygujących.

Ustawodawca przewidział możliwość pomyłek, a co za tym idzie obowiązują przepisy dotyczące wystawiania faktur korygujących. § 16 i § 17 rozporządzenia w sprawie faktur precyzują dane, które zawarte być powinny w tego typu dokumentach. Zgodnie z nimi taka faktura zawierać powinna kolejny numer i datę wystawienia faktury, dane zawarte w fakturze, której dotyczy korekta (np. imię i nazwisko lub nazwę sprzedawcy i nabywcy, ich adresy, numery NIP, datę sprzedaży, nazwę towaru lub usługi), a także kwotę i rodzaj udzielonego rabatu lub kwotę podwyższenia ceny bez podatku i kwotę zmniejszenia lub podwyższenia należnego podatku.

Faktury korygujące muszą być oczywiście opatrzone napisem „Korekta” lub „Faktura korygująca”. Można je również wystawiać w sytuacji, gdy sprzedający udziela rabatu po wystawieniu faktury pierwotnej, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury, albo w przypadku naniesienia na fakturę pierwotną jakichkolwiek błędnych danych, co oznacza, że mogą one stanowić sprostowanie nie tylko zapisów formalnych, ale i wartości.

Odbiór faktur korygujących musi być każdorazowo potwierdzony przez sprzedawcę, ponieważ potwierdzenie odbioru jest niezbędne do obniżenia kwoty podatku należnego za miesiąc, w którym dotarło do sprzedawcy potwierdzenie.
Jesteś zainteresowany?
Sprawdź naszą ofertę
Zielony przycisk rejestracji
Wypróbuj aplikację do księgowości online
45 dni na próbę za darmo!